Metakognitiv terapi og kognitiv adfærdsterapi

Kognitiv/Metakognitiv Coaching

Få værktøjer til hvordan du kan gøre hverdagen lettere og få livsglæden tilbage

Jeg tilbyder en gratis telefonisk før-samtale om en konsultation vil kunne hjælpe dig.

Jeg tilbyder også online samtaler via zoom.

Kontakt: Roasenlizzi@gmail.com

eller tlf.: 31467009

Og vi kan tage en snak om hvad dine udfordringer er.

Jeg vil altid møde dig der hvor du er og vi finder sammen ud af hvilken metode du kunne have gavn af.

I Roasen tilbyder jeg forskellige terapiformer blandt andet den kognitive adfærdsterapi og mit speciale den nyeste kognitive terapi, der er den vel dokumenteret, evidensbaseret metakognitive terapi form, hvor studier viser, at så mange som 80 % af alle som slås med angst, depression og stress kan kureres hurtigt og endda på rekordtid.

Hverdagen kan byde på både mindre og større udfordringer. De kan alle være med til, at vi i hverdagen går og overbekymrer os og bliver i dårligt humør og drænet for energi.

Ved at lære og arbejde med metakognitive metoder, vil du hurtigt opdage at du kan håndtere din hverdags udfordringer bedre og slippe dine bekymringstanker og grublerier.

Jeg har stor erfaring med at metakognitiv terapi kan gøre en forskel hurtigt og effektivt, og det er både i den individuelle samtale og gruppeterapi.

Metakognitiv terapisamtale:

I den metakognitive terapi går jeg ikke i dybden med din fortid eller indholdet af dine tanker. I den metakognitive terapi er målet, at du igennem samtaler og øvelser hjemme, vil lære at øge din bevidsthed om din egen tankehåndtering, lære nye strategier, som vil øge din livskvalitet og dit selvværd. Vi vil arbejde med selve tankeprocesserne, med fokus på hvordan du reagerer på dine tanker og hvor meget tid og opmærksomhed, du bruger på dine tanker, og om du kan lade tankerne være i fred.

Metakognitiv terapi er en ny psykologisk metode, der viser gode resultater og er en metode der bruges inden for flere former for lidelser.

Metakognitiv terapi er speciel effektiv til Angst, stress, depression, tankemylder og OCD

De fleste kan mærke en forskel allerede efter et par ganges samtaler og et forløb kan have en varighed fra få samtaler til et længerevarende forløb, oftest op til 8-12 gange.

Du vil få nogle værktøjer som du skal øve dig på, til hver gang vi ses.

Med tiden når du øver dig, vil du kunne lære at styre, hvor meget tid du vil bruge på bekymringstanker og opdage, at jo mindre tid du bruger på dine negative tanker, jo hurtigere forsvinder de af sig selv.

DET ER ALTSÅ IKKE ET SPØRGSMÅL OM HVAD DU TÆNKER, DET HANDLER MERE OM HVOR MEGET TID DU BRUGER PÅ DINE TANKER.

Den kognitive adfærdsterapi og den metakognitive terapi er begge veldokumenteret behandlingsmetoder.

Jeg behandler: Angst, panikangst, OCD, socialangst, generaliseret angst, helbredsangst, eksamensangst, forbier,

Lette depressioner, stress, selvværdsproblematikker, daglige bekymringstanker

og grublerier eller når livet ”bare” er lidt for svært.

Jeg arbejder med unge, voksne, par og familier.

Individuelle samtaler, også online over zoom, samt gruppeforløb.

Individuel samtale vil tage 50-60 minutter pris 800 kr.

Par samtale vil tage 90 minutter pris 1100 kr

Familie samtaler 90-120 minutter pris 1.400 kr

Er du studerende kan vi aftale en rabat pris.

Gruppeforløb annonceres altid på vores Facebook side Roasen.

Gruppeforløb er for børn- unge eller voksne der ønsker at arbejde med de forskellige udfordringer som kan opleves i ens hverdag uanset om man er ung eller ældre.

Her mødes man så med ligesindede i et fællesskab, hvor man kan genkende andres udfordringer og kæmper med nogenlunde de samme problemer i hverdagen.

Der vil altid være max 6 unge kursister eller 6 voksne kursister og minimum 1 erfaren facilitator/terapeut til at styre forløbet.

Det er forskellige problematikker som vi arbejder med i gruppeforløb.

· Angst – stress- depression.

· Selvværd og selvværdsproblematikker, som selvkritiske tanker, hvad tænker andre om mig, er jeg god nok.

· At begå sig i sociale sammenhæng og følelsesmæssige ubehag.

Der kan være fordele ved at deltage i gruppeterapi/forløb.

Udover at kursisterne kan sidde med samme problematikker, er der også en økonomisk fordel. Det er billigere at gå i et gruppeforløb frem for i et individuel terapiforløb. Metakognitiv gruppeforløb viser sig at være lige så effektivt som den individuelle samtale.

I et gruppeforløb mødes vi i 2 time1 i alt 8 gange incl. en for samtale og en opfølgningssamtale.

Der vil altid være kaffe/te og vand.

Nogle gange vil der være løbende optagelser i gruppen, når der er ledig plads.

Pris for et gruppeforløb ring for nærmere information.

Kontakt vedrørende spørgsmål og tilmelding til gruppeforløb

Ring nu på Tlf.31467009 eller skriv til roasenlizzi@gmail.com

Jeg arbejder med unge og voksne som par.

Individuelle samtaler, som gruppeforløb.

Kontakt Lizzi Ulfeld:

Mobil: 3146 7009  –  Mail: Roasenlizzi@gmail.com

MPF Certificeret