Psykoterapi – eksistentiel og emotionsfokuseret (EFT)

Psykoterapi – eksistentiel og emotionsfokuseret (EFT)

Terapi tilpasset Dig

I min praksis tager terapien udgangspunkt i dig og de emner og temaer, der fylder i dit liv.

Jeg arbejder empatisk og åbent, med respekt for din egen viden om dit liv og hvad der virker for dig.

Min tilgang er nærværende, varm og ordentlig.

Behandling:

Hvordan kan Eksistentiel og Emotionsfokuseret terapi hjælpe Dig:

Eksistentiel og emotionsfokuseret terapi er to kraftfulde tilgange, der kan hjælpe dig med at forstå dig selv dybere, håndtere livets udfordringer og finde vej til en mere meningsfuld tilværelse.

Selvopdagelse og Selvrefleksion:   Terapien giver dig mulighed for at undersøge dine værdier, overbevisninger og livsformål. Dette kan hjælpe dig med at træffe beslutninger, der er mere i overensstemmelse med din autentiske selv og skabe en følelse af mening og retning.

Lindring af Eksistentiel Angst:   Mange mennesker oplever angst i forbindelse med eksistentielle spørgsmål. Eksistentiel terapi kan hjælpe dig med at håndtere og reducere denne angst ved at skabe klarhed og accept omkring de uundgåelige aspekter af menneskelig eksistens.

Emotionsfokuseret Terapi:

Forståelse og Regulering af Følelser:   Emotionsfokuseret terapi hjælper dig med at forstå dine følelser, hvordan de påvirker dig, og hvordan du kan regulere dem konstruktivt. Dette kan være afgørende for at opnå en bedre mental sundhed og trivsel.

Forbedring af Relationer:   Terapien kan også bruges til at forbedre dine relationer, ved at hjælpe dig med at udtrykke og forstå dine følelser og behov bedre. Dette gælder især i parterapi, hvor kommunikation og følelsesmæssig forbindelse er centrale elementer.

Øget Selvindsigt:   Gennem emotionsfokuseret terapi kan du opnå større selvindsigt og forståelse af de dybere følelser og behov, der styrer dit adfærd. Dette kan hjælpe dig med at skabe positive ændringer i dit liv.

Sammen udgør eksistentiel og emotionsfokuseret terapi en helhedsorienteret tilgang til terapi, der tager højde for både dine eksistentielle spørgsmål og dine følelsesmæssige behov. Terapien giver dig redskaber til at håndtere livets udfordringer, træffe valg i overensstemmelse med din egen autentiske selv og opnå større følelsesmæssig velvære.

Du er Eksperten i Dit Liv:   I terapien, uanset om det er eksistentiel terapi eller emotionsfokuseret terapi, er det vigtigt at forstå, at du er eksperten i dit eget liv. Det er dit liv, dine oplevelser og dine følelser, der er i fokus. Jeg tror på, at terapi skal være et samarbejde, hvor vi arbejder sammen for at udforske og forstå dine udfordringer og målsætninger.

Værdierne Bag Min Tilgang:

 Min tilgang til terapi bygger på nogle grundlæggende værdier, der er afgørende for mig i vores samarbejde:

Empatisk Møde: Jeg møder dig med empati og forståelse. Jeg lytter opmærksomt til dine tanker, følelser og oplevelser uden fordomme eller dom. Dette skaber en tryg og støttende atmosfære, hvor du kan åbne op og dele dine inderste tanker.

Nærvær: Under terapisessionerne er jeg til stede med dig i øjeblikket. Jeg er opmærksom på dine behov, og vi arbejder sammen i realtid for at udforske de udfordringer, der opstår. Dette skaber en autentisk forbindelse, der er afgørende for terapiens effektivitet.

Ro: Jeg tror på, at terapi skal være et sted, hvor du kan finde ro og refleksion. Uanset hvor travlt eller uroligt dit liv måtte være uden for terapirummet, er vores sessioner designet til at give dig mulighed for at finde indre fred og klarhed.

Ordentlighed: Jeg værdsætter ordentlighed og professionalisme i terapien. Alt, hvad vi taler om i terapirummet, er underlagt tavshedspligt og behandles fortroligt. Jeg respekterer dine grænser og dine værdier og arbejder altid med integritet og etisk ansvar.

Sammen på Terapeutisk Rejse: Terapi er en rejse, og jeg er her for at støtte dig på den vej. Uanset om du søger at forstå dine eksistentielle spørgsmål, håndtere følelsesmæssige udfordringer eller arbejde med personlig udvikling, er jeg her for at hjælpe dig med at opnå dine mål.

Hvis du ønsker at udforske eksistentiel eller emotionsfokuseret terapi med en terapeut, der værdsætter dine egne oplevelser og værdier, er du velkommen til at kontakte mig.

Sammen kan vi begynde arbejdet med at opnå større selvindsigt, trivsel og meningsfulde forandringer i dit liv.

Hvordan Vi Arbejder Sammen:

Jeg tilbyder en tryg og støttende terapeutisk atmosfære, hvor vi sammen kan udforske dine udfordringer og målsætninger. Mit mål er at hjælpe dig med at finde indre styrke, forståelse og en dybere forbindelse til dig selv og dine relationer.

Hvordan Jeg Kan Hjælpe Dig:   Min terapeutiske tilgang er baseret på to effektive metoder: eksistentiel terapi og emotionsfokuseret terapi. Jeg tror på, at vi alle bærer på dybe spørgsmål om livets mening og vores plads i verden. Samtidig forstår jeg vigtigheden af at regulere og forstå vores følelser for at opnå større selverkendelse og personlig vækst.

Erfaring med Familieproblematikker:   Min mangeårige karriere inden for pædagogisk ledelse har givet mig en unik indsigt i de udfordringer, som familier ofte står over for. Jeg har arbejdet med forældre, der kæmper med mistrivsel hos deres børn, især når diagnoser som ADHD, autisme eller andre udfordringer opstår. Jeg har også erfaring med at hjælpe forældre, der gennemgår skilsmisser, og har hjulpet dem med at håndtere de følelsesmæssige aspekter af denne proces.

Håndtering af Stress og Udbrændthed:   Stress og udbrændthed er udbredte i vores moderne liv. Min mangeårig erfaring med personaleledelse har givet mig en indsigt i de stressreaktioner, der kan opstå i et presset arbejdsmiljø. Jeg kan hjælpe dig med at forstå og håndtere stresssymptomer, genopbygge din mentale sundhed og genfinde glæde og balance i dit liv.

Skilsmisse og dens Indvirkning på Individet.

Skilsmisse er en livsbegivenhed, der kan have dybtgående følger for alle involverede, uanset køn eller alder. Det er en tid med store forandringer og følelsesmæssige udfordringer, som ofte overses eller undervurderes.

Her er nogle måder, skilsmisse kan påvirke individet:

1. Følelsesmæssige Tumult:  Skilsmisse bringer en række følelser som sorg, vrede, forvirring og frustration med sig. Disse følelser kan være overvældende og svære at håndtere alene.

2. Tab af Identitet:  Skilsmisse kan ændre ens sociale status, rolle som partner og endda ens selvopfattelse. Det kan udfordre ens selvforståelse og identitet.

3. Økonomisk Stress:  Skilsmisse kan føre til økonomisk usikkerhed og bekymring, hvilket kan skabe stress og angst.

4. Ændringer i Forhold til Børn:  Hvis der er børn involveret, kan skilsmisse påvirke forældre-barn-forholdet og børns trivsel. De kan opleve forvirring, sorg og følelse af tab.

5. Isolation og Stigmatisering: For mænd, og især i visse kulturer, kan der være tabuer og stigmatisering omkring at udtrykke følelser og bede om hjælp. Dette kan føre til social isolation og en oplevelse af at være alene med ens udfordringer.

Hvorfor Terapi og Hjælp er Vigtigt.

Det er vigtigt at forstå, at det er normalt at opleve følelsesmæssige udfordringer under en skilsmisse.

Terapi og at bede om hjælp er afgørende af flere grunde, især for mænd:

1. Få Støtte og Forståelse:  Terapi giver dig en tryg og fortrolig plads, hvor du kan dele dine følelser og tanker uden frygt for dom eller stigmatisering. Terapeuten kan hjælpe dig med at forstå og bearbejde dine følelser.

2. Udvikle Mestringsevner:  Terapi kan udstyre dig med værktøjer og strategier til at håndtere stress, angst og følelsesmæssige udfordringer på en sund måde.

3. Styrke Forhold:  Terapi kan hjælpe dig med at forbedre dine relationer, især hvis der er børn involveret. Det kan give dig værktøjer til at kommunikere bedre og skabe en mere stabil og tryg atmosfære for dine børn.

4. Ændre Tabuer:  Ved at deltage i terapi bryder du tabuerne omkring mænds følelsesmæssige udtryk. Du viser dig selv og andre, at det er stærkt at bede om hjælp og arbejde med dine følelser.

Skilsmisse kan være en overvældende oplevelse, men det er vigtigt at huske, at du ikke behøver at gå igennem det alene. Terapi og at bede om hjælp er skridt i retning af at håndtere følgerne af skilsmisse og finde en vej mod heling og fremtidig trivsel.

Kontakt Mig.

Hvis du søger eksistentiel og emotionsfokuseret samtaleterapi, er du velkommen til at kontakte mig for en konsultation. Vi kan sammen begynde rejsen mod øget trivsel, selvforståelse og følelsesmæssig sundhed.

Du kan nå mig på:

Mobil: 29 90 43 60

Mail: peter.algaard@gmail.com

Priser og vilkår.

Jeg tilbyder altid en gratis opstartssamtale i telefon inden første session.

Standardpris:

En terapisession på 70 minutter koster 800 kr.

Spar med pakke:

Forløb på 10 terapisessioner for kun 7.500 kr. (Spar 500 kr.)

Jeg tilbyder også online sessioner på zoom.

Obs. Afbud skal gives senest 24 timer før aftalt terapisession på tlf. 2990 4360

Ved for sent afbud eller udeblivelse, betales der for den aftalte session.